POVRCH TRATĚ JE Z 100% ASFALTOVÝ. OTOČKA JE UMÍSTĚNA KOUSEK ZA PRVNÍM MLÝNEM

Závodníci běží polovinu trati tam a polovinu zpět. Start i cíl závodu je na hlavní silnici ul. Bezručova nedaleko od školy.

DESÍTKA V BEZRUČÁKU
5. LEDNA 2019


43. ročník zimního silničního běhu na 10 km Bezručovým údolím.

on-line registrace

BĚH NA 10 KM

Povrch tratě je z 100% asfaltový. Otočka je umístěna kousek za Prvním mlýnem. Závodníci běží polovinu trati tam a polovinu zpět. Start i cíl závodu je na hlavní silnici ul. Bezručova nedaleko od školy. Prostor startu a cíle bude uzavřen pro dopravu.

BĚH NA 15 KM

Povrch tratě je z 90% asfaltový. Zbývajících 10% je rozbitý a vytlučený asfalt. Trať stále nepatrně stoupá, za Třetím mlýnem, kousek před otočkou je stoupání větší. Závodníci běží polovinu trati tam a polovinu zpět. Start i cíl závodu je na hlavní silnici ul. Bezručova nedaleko od školy. Prostor startu a cíle bude uzavřen pro dopravu.

PROPOZICE

Start závodu
všechny kategorie společně v 11.00 hodin

Prezentace
tělocvična 12. ZŠ Heyrovského ulice, Chomutov (u Jitřenky) od 8.30 hodin

Startovné
Muži a ženy, dorostenci a dorostenky – 130,-Kč při online registraci na www.bezrucak.cz, 130,-Kč při registraci až na místě v den závodu. Závodníci starší 70-ti let startovné zdarma.

ROZPIS KATEGORIÍ

Dorostenci do 19 let
Dorostenky
Ženy do 34 let
Ženy do 49 let

Ženy 50 a výše
Muži do 39 let
Muži do 49 let

Muži do 59 let
Muži do 69 let
Muži 70 a výše

INFORMACE K ZÁVODU

Odměny dle možností pořadatele. O dalším Vás samozřejmě budeme informovat na webu a FB závodu.

Závodí se podle pravidel atletiky a propozic tohoto závodu. Každý závodník běží na vlastní nebezpečí, za platnou lékařskou prohlídku odpovídá vysílající klub. Nejlepší tři v každé kategorii obdrží medaili, diplom, případně i věcné ceny dle možností pořadatele.

Jedná o certifikovanou trať, tedy čistých 10.000 metrů, a je tedy vhodná pro test výkonnosti. Prostor startu a cíle v ul. Bezručova.

Využíváme čipovou časomíru. Čip si každý závodník umístí na „NOHU“ a po doběhu do cíle mu bude odejmut.

Cenné věci doporučujeme uložit v úschovně. K dispozici šatny a sprchy. Pořadatel neručí za případné ztráty v šatnách.

Na trati bude jedna občerstvovací stanice, cca na 6. kilometru. V zázemí bude k zakoupení čaj, káva, nealko, pivo.

Výsledková listina po doběhu posledního závodníka nebo na Facebooku a www.bezrucak.cz

Za překonání absolutního času, vyhlašují pořadatelé prémii ve výši 1.000 Kč.

Kapacita startujících v závodě registrovaných na místě v den závodu bude omezená, proto žádáme všechny zájemce o start v závodě o registraci a platbu předem. Startovné se v případě neúčasti v odůvodněných případech vrací. Po provedení registrace obdržíte e-mail s informacemi k platbě. Pokud nebude registrace do 10-dní uhrazena, bude smazána!!!

On-line registrace bude uzavřena dne 3.1.2019.

Samozřejmostí jsou fotografie z průběhu závodu.

PARTNEŘI ZÁVODU

KONTAKT NA ORGANIZÁTORY

Standa Mrkáček
standamrkacek@gmail.com